+90 850 650 00 25 info@birsolar.com

Güneş enerji sistemlerine ilişkin danışma, planlama ve kuruluma yönelik doğru adrese başvurmuş bulunuyorsunuz. Üstün nitelikli sistemleri hazır bulundurarak hedeflerinize ulaşmada sizi desteklediğimizden kuşku duymayınız.

TEKLİF İSTİYORUM

Birsolar ile güneş'ten elektrik
üretiminde bir ve beraber!

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970′lerden sonra hız kazanmış, güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından gelişme göstermiş, çevresel olarak temiz bir enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Bir Solar enerji sistemi nedir?

Bir elektrik akımının oluşabilmesi için iletken bir tel üzerinde elektronların hareket etmesi gerekmektedir. Güneş pillerinde kullanılan yarı iletken maddeler güneş ışığına duyarlıdır. Işık bu malzemelerin üzerine düştüğünde ışıktaki enerji eksi yüklü elektronların hareket etmesini sağlar. Güneş enerjisi, güneş hücresinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 30 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş hücresi birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir.

 

 
Bir Solar hücre nedir?
 
Fotovoltaik hücre ya da güneş pilleri, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çeviren ve bu süreçte silikon, galyum arsenit, kadmiyum tellürid ya da bakır indiyum diselenid gibi yarı iletkenleri kullanan aygıtlardır. Genelde, yüzeyleri kare, dikdörtgen veya daire şeklinde biçimlendirilen güneş hücrelerinin alanları 100 / 156 / 243 cm² civarında, kalınlıkları ise 0,2-0,4 mm arasındadır.
 
Hücre tipleri
 
Piyasada farklı çeşitlilikte hücreler vardır. Vakat çoğu şebeke bağlantılı veya şebekeden bağımsız sistemlerde genelde en çok ya monokristal yapılı ya da polikristal yapılı silikon hücreler kullanılmaktadır. Polikristal hücrelerin daha düşük olan verimi, üretim maliyetlerinden kaynaklı fiyat avantajıyla dengelenir.
 
Monokristal hücreler
 
En eski ve en pahalı üretim tekniğini içermesine rağmen, varolan hücreler arasında ticari olarak en verimlileridir. Modüllerde verim, güneşten kabloya yaklaşık olarak ortalama %15 ile % 18 arasındadır. Laboratuvar koşullarında %22’lik hücre verimlerine ulaşılmış olsa da bunlar ticari olarak kullanımda ekonomik olmayan değişik bileşenlerin kullanıldığı hücrelerdir.
 
Polikristal hücreler
 
Bu teknikte, saf erimiş silikon, silindir ya da blok şeklinde kalıba dökülür. Sonra, soğutulan 400 mm x 400 mm boyutlarında ve 300 mm uzunluğundaki bu çoklu kristal yapılı bloktan, plakalar dilimlenir. Monokristale kıyasla elektriğe dönüştürme verimliliği az miktarda düşer, fakat üretim metodundaki hassasiyet azaldığı için maliyetler de düşüktür. Modül verimliliği, güneşten kabloya %13 ile %16 arasındadır. Kristallerin büyüklüğü yaklaşık 1 cm’dir ve koyu mavi yüzeyde açıkça görülebilirler. Katkılama ve montaj yukarıda açıklandığı biçimdedir.
 
Solar enerjisi nasıl çalışır?
 
Örneğin bir konutun elektrik gereksinimi kısmi olarak karşılanıcaksa; üretilen enerji elektrik şebekesine verilir, yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur, yalnızca üretilen DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebekeye uyumlu olması yeterlidir. Bir binanın tüm elektrik ihtiyacını karşılamak içinse, gündüz üretilen elektrik hem tüketilir hem de fazla elektrik akülerde depolanır. Geceleri akülerden ihtiyaç olunan elektrik sağlanır. Tamamen elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik sistemler,ek sarf materyalleri ve daha güçlü sistemler gerektirdiğinden kısmi sisteme göre kurulum maliyeti daha pahalıdır.
 
Fotovoltaik (PV) enerji sistemi nedir?
 
Fotovoltaik (PV) enerji sistemleri güneş ışığını elektriğe dönüştürür. Piyasada yaygın olarak satılan fotovoltaik (PV) paneller güneş enerjisinin yaklaşık %15‘ini elektriği dönüştürebilmektedir. Sürdürülen çeşitli araştırmalarla %30-%40 verimlilikle güneş enerjisini elektriğe dönüştürebilen sistemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. 1 m2‘lik ve %15 verimli çalışan bir güneş PV paneli, yaz günlerinde, açık havalarda yaklaşık 1 kwh elektrik üretir.
 
Fotovoltaik modüller uygulamaya bağlı olarak, akümülatörler, invertörler, akü şarj denetim aygıtları ve çeşitli elektronik destek devreleri ile birlikte kullanılarak bir fotovoltaik sistemi oluştururlar. Bu sistemler, geçmiş zamanlarda sadece yerleşim yerlerinden uzak, elektrik şebekesi olmayan yörelerde, jeneratöre yakıt taşımanın zor ve pahalı olduğu durumlarda kullanılırken, artık şebeke bağlantısı olan yerleşim yerlerinde de şebeke bağlantılı olarak evlerin çatılarına ve büyük ölçekli santral uygulamalarında da kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bunun dışında dizel jeneratörler ya da başka güç sistemleri ile birlikte karma olarak kullanılmaları da mümkündür.
 
Bir Solar güneş enerji sistemi nasıl kurulur?
 
Fotovoltaik sistemden en fazla verimi alabilmek için güneye bakacak şekilde ve yatayda 30 derece açıyla monte edilmelidir. Yazları fazla güneşten daha iyi istifade etmek içinse yatayda 18 derece açıyla monte edilebilir. Bazı durumlarda bu açıları elde etmek mümkün olmayabilir ancak PV sistemi yine de çok az bir kayıpla 
yeterli elektriği üretecektir.
 
Bir Solar enerji sistemi nekadar elektrik üretebilir?
 
Örnek olarak, 1 kW’lık bir fotovoltaik sistem kurduğumuzu düşünelim. Bu sistem tam güneş aldığında saatte 1kW (1kWh) elektrik üretecek demektir. Ancak yıl boyunca sistemin direkt güneşlenme oranı değişmektedir. Kışın daha az güneş olur, ayrıca bulutlu günler de olur; bu nedenle Türkiye’de ortalama günde 6 saat güneş gördüğünü varsayabiliriz (güney illerimizde bu değer daha yüksek olur).
 
1 kW /saat x 6 saat /gün x 365 gün = 2190 kW / yılda
 
Ancak tüm sistemde kablo kayıpları, akü kayıpları, inverter kayıpları gibi bazı kayıplar olur. Bu kayıpları da ortalama %10 olarak alırsak,
 
2190 kW / yılda x %90 = 1971 kW / yılda üretir.
 
Elektrik faturanız üzerinde aylık toplam sarfiyat ve günlük ortalama sarfiyatınız gösterilir. Ortalama günde 10 kW harcıyorsanız, 365 günde 3650 kW sarfiyatınız vardır. Bu durumda, 1 kW‘lık PV sistemi, toplam elektrik sarfiyatınızın %54 kadarını karşılayacaktır.
 
Solar Güneş enerji sistemlerinin bakımı nasıl yapılır?
 
Hareketli parçalar içermediğinden fotovoltaik sistemlerin bakımı oldukça basittir. Şebekeye bağlı sistemler için sadece yapılması gereken, panelleri temiz tutmaktır, belli aralıklarla silinmesi yeterli olur. Tek başına sistemlerde ise aküler belirli aralıklarla bakım-kontrol gerektirir.
 
ON-GRİD SİSTEMLER
 
OFF-GRİD SİSTEMLER
 
 
AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE Güneş Radyasyon Oranları
 

Solar enerji sistemi için bizden ücretsiz fiyat teklifi isteyin!

Neden güneş enerjisi?

Kullanım kolaylığı

Yüksek kazanç

Tükenmeyen ENERJİ

TEMİZ ENERJİ ETİKETİ

Projeler

<?$InhoudHighlightTitel?>

Tarımsal Sistemler

Günümüzde yük­sek enerji maliyeti, çiftçilerimizin ve besi­ci­ler­im­izin büyük güçlük­lerle elde ettik­leri gelir­lerinin önemli bir bölümünü elek­trik fat­u­ralarının öden­mesi için ayır­malarına sebep olmaktadır.

Devamını oku
<?$InhoudHighlightTitel?>

Kurumsal Sistemler

Gir­işimci olarak güneş pan­ellere yöne­lik bir yatırım iyi bir getiriye yol aça­cak­tır. Kurum­sal sosyal sorum­lu­luk, gerek küçük, gerekse büyük çap­taki kuru­luşların ekonomisinde giderek önemli bir rol oyna­mak­tadır.

Devamını oku

Sorularınız ve hizmetlerimiz için bize mesaj gönderin! Mesaj gönder