+90 850 650 00 25 info@birsolar.com

Güneş enerji sistemlerine ilişkin danışma, planlama ve kuruluma yönelik doğru adrese başvurmuş bulunuyorsunuz. Üstün nitelikli sistemleri hazır bulundurarak hedeflerinize ulaşmada sizi desteklediğimizden kuşku duymayınız.

TEKLİF İSTİYORUM

Birsolar ile güneş'ten elektrik
üretiminde bir ve beraber!

GES Bilgi

Bu sayfada Türkiye genelinde, Solar Piyasası özelinde, GES başvuru sürecinin: ne olduğu, ne zaman başvurusunun olduğu, nereye nasıl başvurunun yapılacağı, ne zaman ve nasıl sonuçlanacağı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz.
 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri için, kurulumun yapılacağı sahanın konumunun ve sahip olduğu koşulların belirlenmesi önemli parametrelerdendir. Uygun bir GES sahası geliştirilirken proje sahasının sahip olduğu ışınım değeri, zemin yapısı, enerji nakil hattına olan mesafesi, bağlanılması öngörülen trafo merkezinin kapasite yeterlilik durumu, lojistik anlamında ulaşımın kolay olması gibi teknik ve fiziki açıdan birçok kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Uzun süreli yatırımlar olan GES projelerinin doğru olarak hayata geçirilmesi ve ilerleyen yıllarda sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi için yapılan mühendislik çalışmaları ve proje tasarımı son derece önem arz etmektedir.
 
Birsolar yatırımcılar için en uygun projeleri geliştirip, projeye özel teknoloji ve ürün seçimini yaparak, optimum tasarımları gerçekleştirmektedir. Doğru mühendislik ve doğru projelendirme ilkesiyle detaylı proje çizimleri yapılmakta, bunun yanı sıra projeler uluslararası standartlardaki yazılımlar kullanarak enerji üretim analizleri ve simülasyonlarla desteklenmektedir. Bunun yanı sıra, yatırım aşamasına gelmiş projelerde yatırımcıların teknik ve mali yönden doğru yönlendirilmesi amacıyla detaylı iş planı ve fizibilite raporlarının hazırlanması ve en uygun finansal kaynaklara yönlendirilmesi gibi hizmetleri vermektedir.
 
Birsolar sahip olduğu alternatifli tedarik anlaşmaları sayesinde, projede kullanılacak olan ürünleri, sektördeki dünyanın en iyi markaları arasından uygun fiyat seçenekleriyle yatırımcılara sunmaktadır. Anlaşmalı olduğu, uzun yıllardır dünya genelinde tecrübeye sahip çözüm ortaklarıyla yatırımcılara geniş yelpazede kaliteli ve garantili ürünler sunmaktadır. Kullanılan ürünlerde en az 10 yıl mekanik garanti ve 25 yıl performans garantisi bulunmaktadır.
 
Güneş Enerjisi Santralleri (GES)’in doğru kurulması için bu konuda deneyimli ekiplere ihtiyaç vardır. Projelendirilmesi en iyi şekilde yapılsa bile kurulumu hatalı olan projeler kısa süre içerisinde yatırımcısına büyük zararlar getirebilmektedir. Kurulumlarda zemin analiz çalışmasının yapılmasından kullanılacak ürünlerin montajına; istenen bağlantı koşullarının sağlanmasından devreye alma ve TEDAŞ kabul işlemlerinin yapılmasına kadar tüm aşamalarda yer almaktadır. Kurulumlar sırasında iş akış şeması izlenerek onaylı projeye bağlı kalınarak, montaj ve yerleşimlerin TEDAŞ şartnamesine uygun koşullarda yapılması esas alınmaktadır.
 


GES BAŞVURU SÜRECİ

1) İdari ve Teknik Değerlendirme
 
Bağlanılabilir Trafo Merkezlerinin ve Kapasitelerinin tespit edilmesi
Trafo Merkezlerine Yakın Yatırım Sahası Alternatiflerinin Belirlenmesi
Yatırım Sahası Alternatiflerinin Gerçekleşebilme Kriterleri Açısından Analizi. (İdari Analiz)
Yatırım Sahası Alternatiflerinin Kaynak Varlığı Açısından Analizi. (Ön Enerji Analizi)
 
2) Teknik Hizmetler
 
1- İzinler
2- Analiz ve Raporlar
3- Diğer İzinler ve Projelendirme
4- Haritalama ve Planlama Çalışmaları
5- Santral Sahası ve Iletim Hattına Ilişkin Mülkiyet Durumuna Göre Yapılacak Işlemler
6- Proje Onayı 
 
3) Başvuru
 
Başvuru Dosyalarının Hazırlanması:
 
1- İzinler
 
Santral Sahası ve İletim Hattına İlişkin ÇED Yönetmeliği Kapsamında Belge Alınması:
 
-ÇED Kapsamdışı Belgesi Alınması
-ÇED Gerekli Değildir Belgesi Alınması
-ÇED Olumlu Belgesi Alınması 
 
Kurum Görüşleri:
 
01) Orman Bölge Müdürlüğü
02) Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
03) DSİ Bölge Müdürlüğü
04) Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü
05) Karayolları Bölge Müdürlüğü
06) Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
07) BOTAŞ
08) TEDAŞ
09) TEİAŞ
10) Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
11) Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Çed, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
12) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
13) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
14) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü
15) Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
16) Genelkurmay Başkanlığı
17) Milli Savunma Bakanlığı
18) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
19) Devlet Havameydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 
2- Analiz ve Raporlar
 
a) Arazi Mülkiyetine İlişkin Kadastral Altlıkların Oluşturulması
b) İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu
c) Ekosistem Değerlendirme Raporu
d) TEA Analizi
e) MİT Görüşü
f) Zemin Sondaj Raporu   
 
3- Diğer İzinler ve Projelendirme
 
a) Sistem Kullanım (Bağlantı) Anlaşmasının İmzalanması
b) ENH Projelerinin Hazırlanması ve Onaylatılması
c) Ulaşım Planları ve Yol Projelerinin Hazırlanması
d) İnşaat Projelerinin Hazırlanması
e) Ruhsatların Alınması
 
4- Harita ve Planlama Çalışmaları
 
a) Santral Sahası Halihazır Haritalarının Hazırlanması ve Onaylatılması
b) Santral Yerleşiminin Sayısal Halihazır Haritalara Aplikasyonu
c) İletim Hattı Şeritvari Halihazır Haritalarının Hazırlanması ve Onaylatılması
d) 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylatılması
 
5- Santral Sahası ve İletim Hattına İlişlin Mülkiyet İşlemleri
 
a) Hazineye Ait Taşınmazlar Üzerinde Kiralama ya da İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi
b) Tarımsal Nitelikli Taşınmazların Tarım Dışına Çıkarılması Kararı Alınması
c) Kiralama, Satın Alma, Yola Terk vb. İşlemler
 
6- Proje Onayı
 

Neden güneş enerjisi?

Kullanım kolaylığı

Yüksek kazanç

Tükenmeyen ENERJİ

TEMİZ ENERJİ ETİKETİ

Projeler

<?$InhoudHighlightTitel?>

Tarımsal Sistemler

Günümüzde yük­sek enerji maliyeti, çiftçilerimizin ve besi­ci­ler­im­izin büyük güçlük­lerle elde ettik­leri gelir­lerinin önemli bir bölümünü elek­trik fat­u­ralarının öden­mesi için ayır­malarına sebep olmaktadır.

Devamını oku
<?$InhoudHighlightTitel?>

Kurumsal Sistemler

Gir­işimci olarak güneş pan­ellere yöne­lik bir yatırım iyi bir getiriye yol aça­cak­tır. Kurum­sal sosyal sorum­lu­luk, gerek küçük, gerekse büyük çap­taki kuru­luşların ekonomisinde giderek önemli bir rol oyna­mak­tadır.

Devamını oku

Sorularınız ve hizmetlerimiz için bize mesaj gönderin! Mesaj gönder