+90 850 650 00 25 info@birsolar.com

Güneş enerji sistemlerine ilişkin danışma, planlama ve kuruluma yönelik doğru adrese başvurmuş bulunuyorsunuz. Üstün nitelikli sistemleri hazır bulundurarak hedeflerinize ulaşmada sizi desteklediğimizden kuşku duymayınız.

TEKLİF İSTİYORUM

Birsolar ile güneş'ten elektrik
üretiminde bir ve beraber!

Solar Bilgi

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ?
 
Artan dünya nüfusuna paralel olarak enerji ihtiyacı ve kullanımının da artması sonucu, dünya fosil enerji kaynakları (kömür, petrol ve doğalgaz) hızla tükenmektedir. Aynı zamanda, bu enerji türleri yaydıkları aşırı CO2 emisyonu nedeniyle iklim değişiklikleri ve küresel ısınmaya, dolayısıyla doğal su kaynaklarının da yok olmasına neden olduklarından istenmeyen enerji türlerine dönüşmüşlerdir. Bu durum, son yıllarda, enerji ihtiyacının karşılanması için güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir.
 
Temiz ve sınırsız enerji
 
Bu yönelim doğrultusunda, son birkaç yılda dünyada, özellikle fotovoltaik panel teknolojisinde yaşanan hızlı gelişim ve buna paralel olarak güneş paneli fiyatlarındaki ciddi düşüşler ve eş zamanlı olarak Ülkemiz mevzuatında, güneş enerjisinden elde edilen elektriğin şebeke üzerinden kullanılmasına uygun düzenlemeler yapılması sonucu, özellikle güneş enerjisi cazip hale gelmiştir.
 
 
SOLAR ENERJİNİN AVANTAJLARI
 
Ekonomik Enerji
 
  Enerjiye olan talebin hızla arttığı ve fosil yakıt kaynaklarının azaldığı günümüzde zaten artmış durumda olan enerji faturalarında daha da ve hatta keskin yükselişlerin yaşanacağını tahmin etmek çok da zor değildir. Daha ucuza mal edilebilecek bir enerji için günümüzdeki en iyi seçeneklerden biri de güneş enerjisidir.
 
Dayanıklılık ve Uzun Ömür
 
Güneş enerjisi üretmek için kullanılan paneller sert iklimlere dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Ortalama olarak bir güneş panelinin ömrü 30 yıldır. Hatta bu süre daha uzun da olabilmektedir.
 
Sınırsız Kaynak
 
Güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretmek için sadece gün ışığına ihtiyaç vardır. Güneş sınırsız ve bedava bir enerji kaynağıdır. Bugün kullanmakta olduğumuz enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği şüphe altındadır. Enerji konusunda gerçek sürdürülebilirlik sonsuz bir kaynak optimizasyonu ile elde edilebilir. Parladığı sürece güneş sonsuz bir enerji kaynağıdır.
 
Çevreci
 
Fosil yakıtların aksine güneş enerjisi çevreye zarar vermez, özellikle de dünyanın geleceğini tehdit eden sera etkisine katkıda bulunmaz. Küresel ısınmayı önlemek için atılacak her adım dünyamızın daha yaşanabilir bir gezegen olmasına katkı sağlayacaktır. Kısacası; güneş enerjisi yatırımı yaparak sadece finansal açıdan bütçenize fayda sağlamakla kalmaz aynı zamanda çocuklarınıza daha temiz bir dünya bırakılmasına destek olursunuz.

Neden güneş enerjisi?

Kullanım kolaylığı

Yüksek kazanç

Tükenmeyen ENERJİ

TEMİZ ENERJİ ETİKETİ

Projeler

<?$InhoudHighlightTitel?>

Tarımsal Sistemler

Günümüzde yük­sek enerji maliyeti, çiftçilerimizin ve besi­ci­ler­im­izin büyük güçlük­lerle elde ettik­leri gelir­lerinin önemli bir bölümünü elek­trik fat­u­ralarının öden­mesi için ayır­malarına sebep olmaktadır.

Devamını oku
<?$InhoudHighlightTitel?>

Kurumsal Sistemler

Gir­işimci olarak güneş pan­ellere yöne­lik bir yatırım iyi bir getiriye yol aça­cak­tır. Kurum­sal sosyal sorum­lu­luk, gerek küçük, gerekse büyük çap­taki kuru­luşların ekonomisinde giderek önemli bir rol oyna­mak­tadır.

Devamını oku

Sorularınız ve hizmetlerimiz için bize mesaj gönderin! Mesaj gönder