+90 850 650 00 25 info@birsolar.com

Güneş enerji sistemlerine ilişkin danışma, planlama ve kuruluma yönelik doğru adrese başvurmuş bulunuyorsunuz. Üstün nitelikli sistemleri hazır bulundurarak hedeflerinize ulaşmada sizi desteklediğimizden kuşku duymayınız.

TEKLİF İSTİYORUM

Birsolar ile güneş'ten elektrik
üretiminde bir ve beraber!

Bireyler

Solar sıcak su sistemlerin aksine güneş enerji sistemleri kısaca fotovoltaik sistemleri ile elektrik üretilir. Genellikle çatılara monte edilen güneş panelleri elektrik üretir ve üretilen elektrik şahıs olarak tüketilebilir veya yerel şebekelere satılabilir.
 
 
Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Güneş enerjisinden; su ısıtmada, konut ısıtmada, pişirmede, kurutmada, soğutmada ve elektrik enerji eldesinde faydalanılır. Güneş enerjisinin kullanılabilmesi için toplanması gereklidir. Bu toplama işlemi ısıl (güneş kolektörleri) ve elektriksel (fotovoltaikler) olmak üzere iki değişik yol ile yapılır. Güneş panelleri, güneş ışığını direkt olarak elektriğe çevirirler. Güneş Dünyamızın en önemli enerji kaynağıdır.
 
Aylık olarak Dünya üzerinde Güneş ışınları geliş açısıda değişmektedir. Bu değişim sürecinde enerjisinden en fazla faydanılan dönemlerde depolama yapıp, ışınların etkisini azalttığı dönemde de bunu kullanabiliriz. Eğer Güneş enerjisini verimli ve doğru alanda kullanırsak doğal kaynaklar yardımıyla elektirik üretebiliriz. Günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi Güneş'ten almak heyecan verici.

Şebeke Bağlantılı (On Grid)

 
Dünyada en popüler fotovoltaik elektrik üretimi uygulaması binaların çatılarındaki ve cephelerindeki PV panellerden elde edilen gücün elektrik şebekesine aktarılmasıdır. Bu uygulamada fotovoltaik elektrik üretim sistemi adeta bir mini elektrik santrali gibi çalışır. Fotovoltaik panellerden üretilen elektrik çift yönlü sayaç üzerinden şebekeye satılır. Bu uygulamaya şebeke bağlantılı fotovoltaik elektrik üretim sistemi uygulaması adı verilmektedir. Her ne kadar bazı ada sistemlerinde de şebeke bağlantısı mevcut olsa da, bu bağlantı şebekeden alınan güç ile akülerin şarj edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Burada bahsedilen şebeke bağlantılı sistem, ada sisteminden farklı olarak fotovoltaik gücü şebekeye aktarmakta ve şebeke bağlantısı terimi, şebekeye doğru bir güç akısı olduğu anlatmak için kullanılmaktadır.
 
Şebeke bağlantılı sistem tasarımı:
 
1- Sistemin gücü ihtiyaçla değil, PV panellerin kurulabileceği alan büyüklüğü ile ya da bu sistemin kurulması için ayrılmış bütçe ile sınırlıdır.
Üretilen elektrik yüksek fiyatlı bir tarife ile satılacağı için mümkün mertebe büyük bir sistem kurulmaya çalışılır.
2- PV Modül teknolojisinin seçilmesi: Farklı PV teknolojilerinin verimleri, sıcaklık kayıpları ve düşük ısınım şartlarındaki verimleri farklıdır.
Tüm parametrelerin değerlendirilmesi gereklidir.
3- Sistemin montaj yerinin ve buna uygun montaj konstrüksiyonunun seçilmesi (Çatı montajı, sabit açılı açık alan montajı, cephe montajı, güneş izleme sistemi kullanılması vb.)
4- Montaj alanının etrafında gün içerisinde gölge yapması muhtemel yapıların ve günün ilgili saatlerindeki gölge miktarının,
gün boyu güneşin hareketinden kaynaklanan gölge miktarının belirlenmesi ve hesaplanması.
 
 
Şebekeden Bağımsız (Off Grid)
 
Elektrik hattının bulunduğu yerlerde akülü ada sistemlerinin kurulması pahalıya gelmektedir. Hemen hemen sistem geri dönüş süreleri 15 senenin üzerindedir bu uygulamalarda. Bu nedenle bu sistemlerin kurulduğu yerler daha çok şebeke elektriğinin bulunmadığı ya da iletim hattına 800m’den daha uzak olan yerlerdir. Özellikle yayla-dağ evleri ile çiftliklerde bu tarz kurulumlara sıkça rastlanmaktadır. Bu tarz yerlere iletim hattının çekilmesi ciddi bir trafo, direk ve kablo maliyeti oluşturmaktadır. Bu maliyet yerine sadece ilk maliyeti olan güneş enerjisi sisteminin kurulması çok daha uygun olacaktır. Hatta rüzgar potansiyelinin yüksek olduğu noktalarda rüzgar destekli güneş enerjisinin kullanılması, sistem maliyetini daha da düşürmekle beraber enerji arz güvenliğini de arttırmaktadır. Genelde gün içerisinde rüzgârın az oldu saatlerde güneş; günesin az olduğu saatlerde ise rüzgar daha fazla olmaktadır. Bu sayede üretilen enerji gün içerisine saatlere dağıtılmış olacaktır.
 
Sistem tasarımı yaparken dikkat edilecek hususlar su sekilde sıralanabilir:
 
• İlk basta evdeki ekipmanların tasarruflu ürünler ile değiştirilmesi tavsiye edilir. Bu sayede tüketilen enerji miktarı düşecektir. Bazı uygulamalarda sistem maliyetleri bu sayede yarı yarıya azalmaktadır.
• Ardından bilinmesi gereken, evin günlük tüketiminin ne kadar olduğudur. Bunun hesabı için ev içerisinde hangi ev aletlerinin günde yaklaşık olarak kaç saat çalıştırıldığının listelenmesi gereklidir. Bu liste sayesinde evin günlük/haftalık enerji ihtiyacının ne kadar olacağı hesaplanmaktadır.
• Sistemin kurulacağı yerde paneller üzerine gölge yapabilecek objelerin-yapıların olup olmadığı dikkatle gözlemlenmelidir. Bunun yanında paneller sıralı şekilde birbiri ardına dizileceklerse eğer burada da paneller arası mesafe uygun seçilerek gölgelenme engellenmelidir.
 

 

Neden güneş enerjisi?

Kullanım kolaylığı

Yüksek kazanç

Tükenmeyen ENERJİ

TEMİZ ENERJİ ETİKETİ

Projeler


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/birsolar.com/httpdocs/includes/php/function.php on line 339
<?$InhoudHighlightTitel?>

Tarımsal Sistemler

Günümüzde yük­sek enerji maliyeti, çiftçilerimizin ve besi­ci­ler­im­izin büyük güçlük­lerle elde ettik­leri gelir­lerinin önemli bir bölümünü elek­trik fat­u­ralarının öden­mesi için ayır­malarına sebep olmaktadır.

Devamını oku

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/birsolar.com/httpdocs/includes/php/function.php on line 339
<?$InhoudHighlightTitel?>

Kurumsal Sistemler

Gir­işimci olarak güneş pan­ellere yöne­lik bir yatırım iyi bir getiriye yol aça­cak­tır. Kurum­sal sosyal sorum­lu­luk, gerek küçük, gerekse büyük çap­taki kuru­luşların ekonomisinde giderek önemli bir rol oyna­mak­tadır.

Devamını oku

Sorularınız ve hizmetlerimiz için bize mesaj gönderin! Mesaj gönder